Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ
Η τρυγόνα μ’ εν’ ´ς σ’ορμάν
Στάθης Νικολαΐδης
η τρυγόνα μ’ εν’ ´ς σ’ ορμάν
´κι φο(γ)άται το ποράν,
βοσκίζ’ χτήνâν ´ς σο λειβάδ’
κι’ έναν άσπρον αγελάδ’
./.
τρώει χαμούφτας ´ς σο γιαζίν,
´ς σα γκôζέλας νερόν πίν,
τα ≤είλâ’τς χαμογελούν,
τ’ εμά όντες τα φιλούν,
./.
η τρυγόνα μ’ ´ς σο ρα≤ίν,
´ς σο παρχάρ’ αμόν πλουμίν,
´ς σ’εναν ≤έρ’ κρατεί κρωπήν,
και ´ς σ’ ωμίν’ ατς κερεντήν,
./.
τραγωδεί και σταματούν,
τα αηδόνâ ατεν ακούν,
το κοπάδ’ν ατς τοπλαγεύ’,
ήλεν όντες βασιλεύ’,
./.
πάω εβγαίνω ´ς σον παρχάρ’
έ®κεπάγα ασ’ σο χορτάρ’
και τα αηδόνâ ερωτώ,
είδαν τήναν αγαπώ,
./.
´ς σο ποτάμ’ θα χτίζ’ σουμάδ’,
´ς σ’έναν πράσινον λειβάδ’
παρχαρόπουλο´ν ανμάζ’
την τρυγόνα σ’ ν’ απαντάς,
./.