Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ.
Θεία μ’ η κουτσή σ’ γιαβρί μ’,
Χρύσανθος Θεοδωρίδης
θεία μ’ η κουτσή σ’ γιαβρί μ’ κι’ εγώ χουσμετζής,
κατ’ ‘κι δίεις μ’ ατεν νε πούλί μ’ ας εν’ για την _ή σ’,
ας εν’ για την _ή σ’,
κατ’ ‘κι δίεις μ ατεν νε γιάβρι μ’ να λελέβω σεν,
κάτ’ θα λέω σεν,
λελέβω σεν παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
λελέβω σεν νε Μήτσον παίξον κεμεντζέν παίξον, κεμεντζέν,
./.
´κι δίγω σε ατέν’ ε παίδα είσαι ατε_ής,
αμε χάθετε απαδάκαν ας εν’ για την _ή σ’,
ας εν’ για την _ή σ’,
αμε χάθετε απαδακά να λελέβω κατ’ θα λέγω σεν,
λελέβω σεν παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
λελέβω σεν Δημήτρην παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
./.
τερ’ μη χάλαν’ς το χατήρ’ιμ’ θ’ έχω προκοπήν,
θα εκλαδεύω και τ’αμπέλ’ισ’ αρ’ με την ντροπήν,
αρ’ με την ντροπήν αρ’ με την ντροπήν,
θα κλαδεύω και τ’αμπέλ’ισ’να λελέβω σεν, κάτ’ θα λέγω σεν,
λελέβω σεν παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
λελέβω σεν νε Μήτσον παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
./.
θα οργώνω ασ’σα χωράφâ σ’ δέκα στρέμματα,
μ’ εθαρρείς θεείτσα μ’ λέγω εγώ ψέμματα,
εγώ ψέμματα, εγώ ψέμματα,
μ’ εθαρρείς θεείτσα μ’ λέγω εγώ ψέμματα,
εγώ ψέμματα,
λελέβω σεν παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν,
λελέβω σεν Δημήτρην παίξον κεμεντζέν παίξον κεμεντζέν.
./.