Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ.
Άμον τσαρταχοστούλαρον,
Τραγούδι Γιώργος Ορφανίδης
Λύρα Αντώνης Νικηφορίδης
Άμον τσαρταχοστούλαρον
η _ή μ’ τέρτâ φορτούτε,
και άμον δέντρον ´ς σον άνεμον
νε γιανίζ νε τσακούτε.
./.
Πονώ και για τοι δυς εμουν
εσύ μη κλαις τσικάρι μ’,
εσύ μην κλαις ≤ôνόνερο μ’
εσύ μη κλαις παρχάρ’ ιμ’,
./.
Αν έγραφτα απάν ´ς σο χαρτίν
ντ’ έσυρα για τ’εσένα,
θα ετελείτουν το μελάν’,
θ’ εγράσκουτουν η πένα,
./.
Τη κάρδâς τα διατάγματα
κάστρα άπαρτα γκρεμίζ’νε,
κ’ εκεί που σταματά ο νους,
ατα φωλέα χτίζ’νε.