Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ
Χούϊ χούϊ
Στάθης Νικολαΐδης,
Χρήστος Χρυσανθόπουλος
Όσα κορτσόπα εχωρούν,
απές ´ς σην καρδία μ’ θέκω
κι’ ατώρα έβρα την πελιά μ’,
τόπον ´κι έχω να στέκω,
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ,
./.
Όλâ σην καρδία μ’ έχ’ ατα,
έναν απέξ ´κι εβγάλω,
κι’ ατώρα λες μ’ εμέτρα ´τα,
τ’ ημσά θ’ ανασπάλλω,
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ,
./.
Καρδία μ’ θα ευκαιρώνω σεν,
ασ’ όλôν το καλίον,
θα παίρω ν’ αναπαίεται,
ο νους κι’ η _ή μ’ ολίγον
./.
Ναϊλλοί εμέν ντο έπαθα,
μανίτσα μ’ χούϊ χούϊ,
Ο κόσμον μίαν αγαπά,
κι’ εγώ ποίκα το χούϊ.