Ετήσιος Χορός Ποντιακού Συλλόγου Χειμάρρου Σερρών, 5 Ιουλίου 2013.