Βραδυά Αλληλεγγύης, για το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών!!