163.
´Κι έτον η εγάπη σ’ βάλσαμον,
Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον
´Κι έχώρ’ν ο νούς ιμ’ και η _ή μ’,
η σέβνταν πως εν’ πόνος,
πως ασθενίεις τα όνερα σ’,
και απομέν’ς και μόνος,
./.
´Κι έτον η εγάπη σ’ βάλσαμον,
έτον η τιμωρία μ’,
έπα ´ς σο μίαν το φαρμάκ’,
στέρεψα την καρδία μ’,
./.
Ογώ απ’ εσέν ψαλάφανα,
μανάχον την συμπόνοια σ’,
ωφ  ´κι έξερα κι’ ινάνεψα,
´ς σα έμορφα τα λόγια σ’,
./.
´Κι έτον η εγάπη σ’ βάλσαμον,
έτον η τιμωρία μ’,
έπα ´ς σο μίαν το φαρμάκ’,
στέρεψα την καρδία μ’,
./.
Τον γυρευόν κι’ εφτάγ’ ατον,
δός μα οπίς τα χρόνâ μ’,
τα ≤είλοπα σ’ αλίζ’ν εμεν,
άμον τα χαψοζώμâν,
./.
´Κι έτον η εγάπη σ’ βάλσαμον,
έτον η τιμωρία μ’,
έπα ´ς σο μίαν το φαρμάκ’,
στέρεψα την καρδία μ’,
./.
Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων