Αρχή Κάλαντα
Αρχή Κάλαντα κι αρχή του χρόνου , κι αρχή του χρόνου
Πάντα Κάλαντα, πάντα του χρόνου , πάντα του χρόνου
Αρχή μήλον εν’ κι αρχή κυδών’ εν’, κι αρχή κυδών’ εν’
Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον , το μυριγμένον
Εμυρίστεν ατο ο κόσμον όλεν , ο κόσμον όλεν
Για μυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα , καλέ μ’ αφέντα
Έρθαν καλά παιδία ´ς σην πόρταν , και ξαν ´ς  σην πόρτα σ’
Χα μηλόπα, χα ξερά τζιρόπα , ξερά τζιρόπα
Χα ξερά, μαύρα κοκκιμελόπα , κοκκιμελόπα
————————————————————–
Άε  Βασίλης ασή Λιαρί μερέαν
Άε , Βαίλης έρχεται ασή Λιαρί μερέαν
Φορτούται τρανόν δίσακκον, γομάτον ευλογίας
Αν δίτε μας καλόν παχτσίς, αν δίτε άσπρα παράδας
Να γεννούνε τα χτήνια σουν, ν’ εφτάν’ θελκά μουσκάρια
Να γεννούν και τα πρόγατα, ν’ εφτάν’ άσπρα αρνόπα
Να γίνταν τα γεννήματα, τ’ αμπάρα να γομούνταν
Να έρχουνταν κι οι ξενιτιάρ’ με τα πολλά γορόσια.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ