Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

´Κι θυμάσ’ âτο ζαέρ’

Στίχοι: Χρήστος Αντωνιάδης

Μουσική: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Τραγούδι: Στάθης Νικολαΐδης

´κι θυμάσ’ âτο ζαέρ’,

Έτονε τ’ εμόν το ≤έρ’,

Έπλωσα κι’ εδώκα σε,

Όϊ ναϊλλοί εμέν,

./.

Επεκεί και υστερνά,

Κάρδâν _ήν κι’ άλλα πολλά,

Έναν  έναν όλâ επέρες,

Όϊ ναϊλλοί εμέν,

./.

Έτονε τ’εμόν το ≤έρ’,

´ς σο εξώπορτον τ’ Αέρ’,

Ντο επρωτοδώκα σε,

Ποδεδίζω σε,

./.

Και ας όλâ τ’ υστερνόν,

Άετς έτονε γραφτόν,

Ξαν να δίγω σε το ≤έρι μ’,

Όϊ ναϊλλοί εμέν,

./.

Ήντζαν αγαπά ζατί,

Το ≤ερόπον πρωτοδίει’,

Και ´ς σο τέλος ξαν το ≤έριν,

Όϊ ναϊλλοί εμέν,

./.

Έτονε τ’εμόν το ≤έρ’,

´ς σο εξώπορτον τ’ Αέρ’,

Ντο επρωτοδώκα σε,

Ποδεδίζω σε,

./.