Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Στίχοι: Χρήστος Αντωνιάδης

Μουσική: Ματθαίος Τσαχουρίδης

Τραγωδίαν: Στάθης Νικολαΐδης

´Κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν.

´κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν,

´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ’ η εγάπ’ τ’εσόν,

./.

όρκοι και ομνέματα, δάκρâ και τ®ανέματα,

τ’ έμνοστα τα λόγια ντ’ έιπες, όλα έσαν ψέματα,

./.

´κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν,

´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ’ η εγάπ’ τ’εσόν,

./.

έναν κι’ έναν με τ’εσέν, εύρα κι εγώ την τ®αρέν,

ψεύτικα να αγαπώσε, κι’ ασ’ σο νού σ’ να μη δâβαίν,

./.

´κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν,

´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ’ η εγάπ’ τ’εσόν,

./.

Θάμαν έτονε τρανόν, η υπομονή τ’εμόν,

την βραδήν επαρακάλ’να, ατ®ά πότε θα ´μερών,

./.

´κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν,

´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ’ η εγάπ’ τ’εσόν,

./.

με τ’εσέν ρίζα μ’ να ζώ, άλλο ξάϊ ´κι επορώ,

νε να συχωρώ σε θέλω, φεύω κι’ απο≤αίρετώ,

./.

´κι έτονε αγνόν, η εγάπ’ τ’εσόν,

´κι έτονε αγνόν, ρίζα μ’ η εγάπ’ τ’εσόν,

./.