Τον ήλ’ επαρακάλεσα,

Ομάλ’ καρσλίδικον

Στίχοι, Χρήστος Πεισανίδης

Μουσική, Μπάμπης Κεμανετζίδης

Τον ήλ’ επαρακάλεσα,

Να φεύ’ κ’ έρται σκοτία,

Να ελέπω σε ´ς σο όρωμα μ’,

Και ≤αίρεται η καρδία μ’,

./.

Μανάχον ´ς σ’ όρωμαν τ’εμόν

´ς ση κάρδâς ιμ’ τον τόπον,

Γιαρτήμ ευτάει με και φωτάζ,’

Τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον,

./.

´Σ σ’ όρωμα μ’ δίγω σε απαντήν,

Να ´ρχεσαι και φιλείς με,

Ν’ ανοίγω τα γόνατα μου,

Γλυκύν εγκάλâν δί’ς με,

./.

Μανάχον ´ς σ’ όρωμαν τ’εμόν

´ς ση κάρδâς ιμ’ τον τόπον,

Γιαρτήμ ευτάει με και φωτάζ,’

Τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον,

./.

Όντες σουμών’ το χάραμαν

Τ’ομμάτâ μ’ δακρωμένα,

Εγροικούν το θα χάνω σε,

Θα φεύ’ς μακρά ασ’ εμένα,

./.

Μανάχον ´ς σ’ όρωμαν τ’εμόν

´ς ση κάρδâς ιμ’ τον τόπον,

Γιαρτήμ ευτάει με και φωτάζ,’

Τ’ ολόλαμπρο σ’ τ’ αστρόπον,

./.