Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Έναν πάω κι’ οπίς τερώ

Τραγούδι: Χρύσανθος  Θεοδωρίδης

Κεμεντζέ: Χρυσανθόπουλος Χρήστος

Κι’ εν’ έναν πάω κι’ οπίς τερώ,

Τ’ αρνόπο μ’ αναμένω (έλαν έλαν),

Και τ’ αρνί μ’  εθάρρει θα φεύω,

ουντές απιδâβαίνω (έλαν έλαν),

./.

Και πάω κι’ ατού ´ς σην εντροπής,

Νουνίζω ατ®ά ελέπ’ς μεν (έλαν έλαν),

Κι’ αν πέρτ’ς μεν ποίσον με ι®μάρ’,

όσον πόσον θα παιδεύ’ς μεν (έλαν έλαν),

./.

Και θ’ απιδâβαίνω το ρακάν,

θα παίζω το γαβάλ’ ιμ’ (έλαν έλαν),

και για την σεβντά σ’ ερώστεσα,

ά®κεμον εν’ το χάλι μ’ (έλαν έλαν),

./.

Κι’ εν’ εγροίκ’σα ντο πέρτ’ς με κι’ εσύ,

Ντο τέϊ τυρρâνίεις μεν  (έλαν έλαν),

 Και τελέθεν η υπομονή μ’,

Τέρ’ άλλον μη κλαινίεις μεν (έλαν έλαν),

./.