133.

Κορίτς μικρόν κι’ αχάνταγον, Χαρίτον.

Σεκέρ’ και μέλ’ τα ≤είλοπα σ’,

Τζιτζέκ’ ´ς σα λειβαδίαν,

Δελιάεν και το μελεσίδ’,

Και ´κι’ ευρήκ’ τ’ αθία σ’,

./.

Κορίτς μικρόν κι’ αχάνταγον,

Εχάρτσες μεν τα _ήα σ’,

Κι’ ογώ ολόεν την ζωή μ’,

Τη μάρ’σα την καρδία μ’,

./.

Ατά τα ≤είλâ σ’ δάκ’ν εμεν,

Τ’ομμάτâ σ’ ομματäζ’νε,

Θ’ εσύρω ξαβουρέματα,

τον νού μ’ να συνταιριάζ’νε,

./.

Κορίτς μικρόν κι’ αχάνταγον,

Εχάρτσες μεν τα _ήα σ’,

Κι’ ογώ ολόεν την ζωή μ’,

Τη μάρ’σα την καρδία μ’,

./.

Θέλ’ ο Θεόν να βοηθά,

Τ’ εμόν την αρρωστίαν,

Τα χάρτα σ’ ´κι αφήν’ν εμεν,

Η _ή μ’ θα παίρ’ φωτίαν,

./.

Κορίτς μικρόν κι’ αχάνταγον,

Εχάρτσες μεν τα _ήα σ’,

Κι’ ογώ ολόεν την ζωή μ’,

Τη μάρ’σα την καρδία μ’,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων