Οι Ιουδαίοι

         Σ’ έναν χωρίον τη Κιλκιζί έτον ο Ποπά  Γιωσήφ’ς. Πολλά θρησκόληπτος και καλός πα χριστιανός έτον. Μεγάλ’ εβδομάδα έτον και επέγναμε ´ς σην εκκλησίαν να ακούμε τα πάθη τη Χριστού. Αρ’ ασό εδέβασεν ούλâ τα πάθη με την σειράν, και σίτâ τρομάζ’ ασά νεύρα τ’ και έρθεν ´ς σην Σταύρωσιν κεκά που λέει: Και έλαβον τότε οι Ιουδαίοι τον Χριστόν και εσταύρωσαν αυτόν, άλλο ´κι εκρατέθεν. Τσουπών’ το ευαγγέλιον και τσαΐζ: Έϊ ®κύλ’ παιδία, οι Γερμανοί έρχουνταν ασό δίκαιον εσουν!

Από το βιβλίο Συλλογή Ποντιακών Ανεκδότων