Ας εζήνεν εκείνος

´Σ σο καφενείον απέσ’ εκάθουνταν κι’ εγονού®ευαν ο Στύλον α σην Γαργάαιναν, φανατικός κομμουνιστής και ο Κυρäκον α σην Δέσμαιναν, φανατικός δεξιός.

Ασ’ το είπαν πολλά κι’ εδέβεν, ο Στύλον ´ς σο τέλος είπεν:

        Νέπαι! Λόγον εγροίκα. Ο Λένιν επέθανεν, άμαν τα έργατα τ’ εζούνε!

        Καλλίον, είπεν ο Κυρäκον, ας επεθάναν τα έργατα τ’ κι’ εκείνος να εζήνεν!

Από το βιβλίο Συλλογή Ποντιακών Ανεκδότων