Ίντâν θέλ’τς ποίσον.

          Ο Κωστής τη Σπύρογλη ο Κάβαρος, έναν καλοκαιρινόν Κερεκήν ημέραν επαίρεν την καρήν και τα παιδία’τ’ κι’ επήγαν εκάτσαν ´ς σ’ έναν παχτζελήν καβέν.

          Εκάτσαν ´κι εκάτσαν, έρθεν ο καβετζής και ερωτά ντο θέλ’νε.

        Τα παιδία, είπεν ο Κωστής, φέρεν απ’ έναν λοκούμ’ κι’ εμέναν ποίσον με έναν μερâκλίδικον καβέν.

        Και την οικοκυρά σ’;

        Την οικοκυρά μ’ ποίσον ατεν ίντâν θέλ’τς!

Από το Βιβλίο «Συλλογή Ποντιακών Ανεκδότων»