´Σ σον πλάτανον π’ εκόνεψα Χαρίτον

´Σ σον πλάτανον π’ εκόνεψα

Εχάρα την ερία’τ’

Το αγαθόν πολύτιμον

´ς σ’αγούτον κοινωνίαν,

./.

´Σ σον ί®κιο σ’ μεγαπλάτανε μ’,

Θα ≤αίρουν τα κλαδία μ’,

Θίγως του ήλ’ το χάσεμαν,

Κι’ ασ’ αθρωπίν κακίαν,

./.

Επίκρανε μεν την ζωήν,

Με πόνον η αρθωπίαν,

Καλλίον εν τη πλάτανου,

Ασ’ σοι κοσμοί τ’ ερίαν,

./.

´Σ σον ί®κιο σ’ μεγαπλάτανε μ’,

Θα ≤αίρουν τα κλαδία μ’,

Θίγως του ήλ’ το χάσεμαν,

Κι’ ασ’ αθρωπίν κακίαν,

./.

´Σ σα ρίζα σ’ έμορφον δεντρί μ’,

Χάται η ανωχαλία μ’,

Για να ευχαριστώ την _ή σ’,

ποτίζω την καρδία σ’,

./.

´Σ σον ί®κιο σ’ μεγαπλάτανε μ’,

Θα ≤αίρουν τα κλαδία μ’,

Θίγως του ήλ’ το χάσεμαν,

Κι’ ασ’ αθρωπίν κακίαν,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων