Τζιτζέκια μ’ σταυροθώρετα Χαρίτον

Τζιτζέκια μ’ σταυροθώρετα,

Ταφία άμον κεπίαν,

Το χώμαν ασουν ®κουτουλίζ,

Ασ’ σα θαμένα _ήα,

./.

Τα μανου®äκ τ’ αμάραντα,

Κι’ όλâ τη γής δεντρίαν,

Έχ’νε κρενίν για την ζωήν,

Ποντίων τα κορμία,

./.

´Σ σα στούδâ’τς ετυλίγανε,

Τα ρίζας ασ’ σ’ αθία,

Κι’ αγούτα δίν’νε με χαράν,

´ς σην γήν την εμορφίαν,

./.

Χασχάσια και τραντάφυλλαν,

Το μνήμαν χρωματίουν,

Εν’ με το γαίμαν κόκκενα,

Τον πόντο αρωματίουν

./.

´Σ σην Άνοιξη σ’ Καλόμηνα μ’,

Αγγέλια κατηβαίν’νε,

Και μ’ εντολήν  ασ’ σον Θεόν,

Την πλάσιν εμορφαίν’νε

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων