Πεγαδίν στράταν (τίκ)

Πεγαδίν στράταν,

Πούλοπο μ’ εποίκ’ ατο,

Για τ’εσέν τσουνάς κουτάβ’,

Λέγω σεν ´κι εγροίκ’ ατο,

./.

Κούρπανις να ίνουμαι,

για τ’ εσέν πως λύουμαι,

Αρ’ όντες ´κι ελέπω σε,

Καίγουμαι βρουλίουμαι,

./.

Πεγαδίν στράταν,

Πούλοπο μ’ εποίκ’ ατο,

Για τ’εσέν τσουνάς κουτάβ’,

Λέγω σεν ´κι εγροίκ’ ατο,

./.

Ασ’ σ’ ωμία σ’ το λαήν

Πούλοπο μ’ επέρ’ν ατο

Και τη πεγαδίν την στράταν

Από ´σέν εξέρ’ ατο,

./.

Πεγαδίν στράταν,

Πούλοπο μ’ εποίκ’ ατο,

Για τ’εσέν τσουνάς κουτάβ’,

Λέγω σεν ´κι εγροίκ’ ατο,

./.

Έπαρ’ μεν κι’ εμέν πουλόπο μ’

´ς σην στρατάν εκεί που πάς,

Άστραν τ’ ουρανού τ®ιτ®έκια,

Θα γομώνω πρίν φωτάζ’ς,

./.

Πεγαδίν στράταν,

Πούλοπο μ’ εποίκ’ ατο,

Για τ’εσέν τσουνάς κουτάβ’,

Λέγω σεν ´κι εγροίκ’ ατο,

./.