Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Που είσαι και ´κι φαίνεσαι,

Γώγος Πετρίδης

Που είσαι και ´κι φαίνεσαι,

και τ’ ομμάτ’ιμ’ κι’ εν’ αραεύ’ σεν,

κι’ εν’ ατο το μαύρο το λεντζέκ,

και ντ’ έμορφαν ιεύ’ σεν,

./.

κι’ εν’ ατό ´κι ετον μαύρον το λεντζέκ,

και εν’ ατό θέλ’τς χαμελά είν,

και πασκείμ εν’ ασ’ σην εντροπί σ’,

κι’ εν’ ασ’ σον εξέρ’τς πολλά είν,

./.

κι’ εν’ αβούτον κόσμον ψεύτικον,

και ντ’ ευτάμε κι’ εν’ απομέν μας,

κι’ εν’ αβούτα _ήν ο θάνατον,

κάθεται κι’ εν’ αναμέν’ μας,

./.

ανάθεμα κι’ εν’ ανάθεμα,

κι’ εν’ ατο ´κι εν’ αοίκον ζήσην,

και καλλίον με τα χερόπα σ’

κι’ εν’ άνοιξον το ταφίν σ’,

./.