Έλα έπαρ την καρδία μ’,

έλα έπαρ την καρδία μ’,

κι’ άφ’σον όλâ τα παιδίαν,

´ς σην Ευρώπην ´ς σην Ασίαν,

θέ μ’ εχόρτασαν πικρίαν,

./.

την ορφάνιαν και την πείναν,

οι αθρώπ’ς όλâ τα εποίναν,

 θέ μ’ ενέσπαλαν πως πόνον,

δίν’νε πρώτα ´ς σα μωράν,

./.

νε αγναεύ’νε νε τερούνε,

νε θεόν παρακαλούνε,

την παράν μανάχον έχ’νε,

για Χριστόν και Παναγιάν,

./.

εφαρμάκωσαν τον κόσμον,

επεκλέφταν ξαν το _öπον,

και ´κι εγούεψαν τον ίρδον,

θέ μ’ εχάθεν η χαράν,

./.

έλα έπαρ’ την ανάσμια μ’,

και την _ή μ’ ποίσον θυσίαν,

´ς σα ανήμπορους ´ς σον κόσμον,

υστερνόν την ευκαιρίαν,

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων