83.

Τα ξίχωρα τ’ ομμάτâ σ’ Χαρίτον

 Να έμ’να μίκρον περιστέρ’

Τη κάρδâ σ’ ν’ αφουκρούμαι

Σα δίφορâ ν’ ευρίουμες

Και γαλενά ας κοιμούμαι

./.

Τα ξίχωρα τ’ ομμάτâ σ’

Πράσινα εν’ παρχαρόπα

Το κάρδοπο μ’ εμάεψαν

Κι’ ευτάγω παλαλόπα

./.

Άνοιξον τ’ εγκάλôπο σ’

Να κoίμαι απές αρνόπο μ’

Να απονεγκάσκουμαι σουμά σ’

Κι’ η σέβνταν ’ς σο κορμόπο μ’

./.

Τα ξίχωρα τ’ ομμάτâ σ’

Πράσινα εν’ παρχαρόπα

Το κάρδοπο μ’ εμάεψαν

Κι’ ευτάγω παλαλόπα

./.

Νόμα τα ≤είλâ σ’ ν’ ας φιλώ

Τη μύρα σ’ ’κι χορτάζω

Γιαβρί μ’ για τ’ έναν τ’ έρεμα σ’

Τον κόσμον θα αλλάζω

./.

Τα ξίχωρα τ’ ομμάτâ σ’

Πράσινα εν’ παρχαρόπα

Το κάρδοπο μ’ εμάεψαν

Κι’ ευτάγω παλαλόπα

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων