64

Τη _ής μαυρόχρυσον αητέ μ’  Χαρίτον

 Τη _ής μαυρόχρυσον αητέ μ’

Σκώσον τα φτερώπα σ’

Κι’ άμον τη Μάνναν τη Χριστού

Ωρίαξον τα δεντρόπα σ’

./.

Στείλον μι®άν ’ς σα πέρατα

Λάλ’ τσον σα ξενιτείας

Να εκουμουλί(γ)ουμες αγκά

Ν’ ας ≤αίρετ’ η καρδία σ’

./.

Τη _ής μαυρόχρυσον αητέ μ’

Σκώσον τα φτερώπα σ’

Κι’ άμον τη Μάνναν τη Χριστού

Ωρίαξον τα δεντρόπα σ’

./.

Σ’ όλια τα πλάτη τ’ ουρανού

Άπλωσον τη εβόρρα σ’

Κ’ έπαρ’ χαμάν ’ς ση εγκάλâ σουν

τα ορφανά τη χώρας

./.

Τη _ής μαυρόχρυσον αητέ μ’

Σκώσον τα φτερώπα σ’

Κι’ άμον τη Μάνναν τη Χριστού

Ωρίαξον τα δεντρόπα σ’

./.

Ποίσον αητέ μ’ ασ’ σην αρχήν

Σκολεία και εγκλεσίας

Χτίσον γιοφύρâ αγκρέμνιστα

Στρώσον ’ς σην γην τ’ αθία σ’

./.

Τη _ής μαυρόχρυσον αητέ μ’

Σκώσον τα φτερώπα σ’

Κι’ άμον τη Μάνναν τη Χριστού

Ωρίαξον τα δεντρόπα σ’

./.

Κ’ είναν ημέραν σύμπιρνα

Χιλιάδας τα γεννέα σ’

Σα χρόνâ ατά θα έρχουνταν

Με τ’ εν κλαδίν ελαίας

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων