89.

Κάστρον του Πόντου Σιδερέν   Χαρίτον

 Κάστρον του Πόντου σιδερέν

Κάστρον θεού αεσμένον

Ανάμεσον ’ς σον ήλ’ ’ς σην γήν

Φωτάεις αρματωμένον

./.

Τη χώρα μ’ Πόντον λέγ’ν ατεν

Τ’ Ελλένων κιαντίμ κάστρον

Παλληκαρίων το γονάχ

Μαλαματένεν άστρον

./.

Κάστρον του Πόντου ανάσπαλτον

Και ≤ιλεζελεμένον

’Σ σα χάλκενα και ’ς σ’ αργερά

Κορμία είσαι χτιζμένον

./.

Τη χώρα μ’ Πόντον λέγ’ν ατεν

Τ’ Ελλένων κιαντίμ κάστρον

Παλληκαρίων το γονάχ

Μαλαματένεν άστρον

./.

Κάστρον εσύ μανάκριβον

Με γαίμαν πλανεμένον

Εσύ το κάστρον φυλαχτόν

’ς σον κόσμον λαλασμένον

./.

Τη χώρα μ’ Πόντον λέγ’ν ατεν

Τ’ Ελλένων κιαντίμ κάστρον

Παλληκαρίων το γονάχ

Μαλαματένεν άστρον

./.

’Σ σα στράτα σ’ _ήα πορπατούν

Π’ επέμ’ναν κι’ αναμέν’νε

Κι’ ασ’ σα πεγαδομάτ’ εσούν

Κουρτούν’νε και περμέν’νε

./.

Τη χώρα μ’ Πόντον λέγ’ν ατεν

Τ’ Ελλένων κιαντίμ κάστρον

Παλληκαρίων το γονάχ

Μαλαματένεν άστρον

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων