47

Αδά ’ς σον κόσμον ντ’ αναμέν’  Χαρίτον

 Τα χρόνâ μ’ θέ μ’ εδέβανε

Το θάμαν  και τη εγκάλâ σ’

 αδά ς σον κόσμον ντ’ αναμέν

 ηλόφερον ημέραν

 ας φέρ’νε τ’ άπειρον το φώς

 ‘ς σον ορφανόν τοι χέρâν

./.

Αδά ’ς σον κόσμον ντ’ αναμέν’

Θεέ μ’ και Παναΐα μ’

Λύτρωμαν εν’ ’ς σην προσευχή μ’

Τ’ εσόν η παρουσίαν

./.

Σώσον κι’ ωρίαξον θεε μ’

≤ιλäκλερα παιδίαν

Απάν ’ς σην γήν χωρίς φαΐν

Κρούγ’νε τα καμπάνα σ’

Αδά ’ς σον κόσμον ντο θωρεί

Έλα να ευτάς το θάμα σ’

./.

Αδά ’ς σον κόσμον ντ’ αναμέν’

Θεέ μ’ και Παναΐα μ’

Λύτρωμαν εν’ ’ς σην προσευχή μ’

Τ’ εσόν η παρουσίαν

./.

Κούξον το ψόπο σ’ κα ’ς σην γήν

Βαρύν μένεμαν νόμα

Άμον ντ’ ανήλθεν ο Χριστόν

Αμάν οπίς θα έρται

Εγούζεψεν ασ’ σο κακόν

Τσεχέλκα μ’ ογιά κλαίτε

./.

 Αδά ’ς σον κόσμον ντ’ αναμέν’

Θεέ μ’ και Παναΐα μ’

Λύτρωμαν εν’ ’ς σην προσευχή μ’

Τ’ εσόν η παρουσίαν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων