88

Τυφäγκιν εν ο κεμεντζές (Χαρίτον).

’Σ σην Σουμελάν τη Πανα(γ)ιάν

Ατλήδες αρματώθαν

Για την πατρίδαν, τον Χριστόν

Τυφäγκâν ενυψώθαν

./.

Τυφäγκιν εν’ ο κεμεντζές

Και το τοξάρ’ φυσέκ-ιν

Καϊτέν άμον βροντήν

Λάλιαν αστροπελέκ-ιν

./.

Έρθαν μι®άν ν’ευτάγ’ν âτα

Σ’ αθρώπ’ς, τη τοξαρέαν

Τον αητέν, την κεμεντζέν

’ς σ’ Ελλενικόν σημαίαν

./.

Τυφäγκιν εν’ ο κεμεντζές

Και το τοξάρ’ φυσέκιν

Καϊτέν άμον βροντήν

Λάλιαν αστροπελέκιν

./.

Τα δρόμια εκλειδώθαν’νε

Γομώθαν πιστοφέας

 Τη τοξαρίν το σύρσιμον

Κι’ Ελλενικά σημαίας

./.

Τυφäγκιν εν’ ο κεμεντζές

Και το τοξάρ’ φυσέκιν

Καϊτέν άμον βροντήν

Λάλιαν αστροπελέκιν

./.

 Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων