Φωτογραφίες Ιστορικών Κειμηλίων του Πόντου

που φιλοξενούνται στο Μουσείο Μπενάκη