Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ντο να’ φτά(γ)ω τη παράν

 Ντο να ’φτά(γ)ω την παράν

Έγω έχω τη χαρά μ’

Τη χαρά μ’ το στερνοκλάδι μ’

Το κρασί μ’ και το ελάδ’ ιμ’

./.

Ντο να ’φτά(γ)ω την σεβντάν

Έγω έχω τη χαρά μ’

Να φιλώ να τσιρμουλίζω

Και την _ή μ’ χαρεντερίζω

./.

Ντο να ’φτά(γ)ω τον ηλöν

Έχω το γιαβρίν τ’ εμόν

Με τον φέγγον θα δουλεύω

Κι’ εν’ ατό θα λαλα®εύω

./.

Θα  λέγ’ ατο κατενά

Κι’ άμον τη καϊτέν κοφτά

Κατ’ αγνόν ’ς σην ψή μ’ εσέβεν

Και ο νούσ’ ιμ’ επιδäβεν

./.