80

Ποίσον σιδερέν καρδίαν,

Χαριτίδης Κ. Ιωάννης, Χαρίτον

 

Ποίσον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

ωφ! Πατέρα μ’ χα κι’ η μάννα μ’,

Όλâ αδά εν τα παιδία σ’,

Τοπλαγεύταμε ’ς σο γιάν’ις,

εψυχώθεν η καρδία σ’,

./.

Ποί’σον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

 Τ’ ομματόπα σ’ ξάϊ ’κι στέκ’νε,

Ντο τερούν και ντ’ αραεύν’νε,

αχ! πατέρα μ’ πεχλιβάν’ιμ’,

ας κοιμούνται κι’ ας μη θέλ’νε,

./.

Ποί’σον σιδερέν καρδίαν,

χάτεψον την αρρωστία σ’,

Αχ! πατέρα μ’ παληκάρ’ιμ’,

ενεγκάσταν τα αντζία σ’,

./.

Νόμα θέ μ’ την εβλοΐα σ’,

ν’ ας λαρών την αρρωστία’τ’,

προ®κυνώ ’ς σο εικονοστάτεν,

δίγω σεν τ’εμόν την ύαν.

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων