Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ο γέρον κι’ η γρέαν

 Ο γέρον κι’ η γρέαν

Πορπατούν βαρέα

Έρθανε ’ς σο τέλος τη ζωής

./.

Ο γέρον ερούξεν

 Κι’ γρέαν εκούξεν

Νόμα το ≤έροπο σ’

Λελεύω τη _ή σ’

./.

Κάθουνταν ν’ αναπά(γ)ουν

Και να οροματäουν

’ς σην ζωήν ατούν ντ’ επέρασαν

./.

Τα χρόνâ πως πά(γ)νε

Οι νέοι εσπρίναν’νε

Εζάρωσαν κ’ εν εγέρασαν

./.

Άετς εν ο κόσμον

’κι είμες εμείς μόνον

Όσον γεννίουνταν αποθάν’νε

./.

Μόνον τα ρα≤ία

ατά ’κι έχ’νε _ήα

χρόνâ και ζαμάνâ, απομέμν’νε

./.