81

’Κι ευρέθεν δυνατόν τερμάν.. Χαρίτον

 Αμέτρετα τ’ αρρώστιας

Ασ’ σα δεκαενέα χρόνâ μ’

Αμόν αχάντ οντές αθίζ’

’ς σα λιθαρέν τ’ αλώνâν

./.

’Κι ευρέθεν δυνατόν τερμάν

Να γουρταρεύ τον κόσμον

Να δίγ’ ατο ασ’ σην κάρδâ μ’

Και να λαρών τον πόνο μ’

./.

 Καν’ναν τηδέν ’κι εχρώστανα

Αγούτο εμέν πως εύρεν

Έρθεν ’κι επέρεν τη ζωή μ’

Απλέρωτο ’κι επέμ’νεν

./.

’Κι ευρέθεν δυνατόν τερμάν

Να γουρταρεύ τον κόσμον

Να δίγ’ ατο ασ’ σην κάρδâ μ’

Και να λαρών τον πόνο μ’

./.

Φεύω, σουμώνω γεννεά μ’

’κι οπίς τ’ ομμάτâ μ’ στέκ’νε

Ερθών να παίρω τη μερä μ’

Άλλον μη αραεύς ’μεν

./.

Προστατεύεται από τον N.2121-1993 περί  Πνευματικών Δικαιωμάτων