Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Εσύ είσαι τριαντάφυλλον

Κεμανετζίδης  Τσιτιρίδης

Εσύ είσαι τριαντάφυλλον

Και εγώ νερόν και χώμαν

Τη μύρâ σ’ πότε θα παίρω

Εκεί που μέν’τς σο δώμαν

./.

Θα στεφανούμε εσέν αρνί μ’

Σε έναν εβδομάδαν

Ολίγον να τρανήνωμε

Αγούτον την Ελλάδαν

./.

Ας παίρω ’σεν σ’ εγκάλιοπο μ’

Με αγάπη να βουκού ’σεν

Φιλώ και ξαν φιλώ αρνί μ’

Κ’ εσύ να παλαλούσε

./.

Θα στεφανούμε εσέν αρνί μ’

Σε έναν εβδομάδαν

Ολίγον να τρανήνωμε

Αγούτον την Ελλάδαν

./.

Καμίαν ’κι μαραίνετε

Σο γιάν σ’ το παληκάρ’ις

Εσύ είσαι τριαντάφυλλον

Κ’ εγώ ψή μ’ το στουλάρ’ ις

./.

Θα στεφανούμε εσέν αρνί μ’

Σε έναν εβδομάδαν

Ολίγον να τρανήνωμε

Αγούτον την Ελλάδαν

./.