Μάννα τα χρόνâ μη τερείς

Κεμανετζίδης  Τσιτιρίδης

Σα δάχτυλα σ’ πάντα μετράς

Μάννα τ’εμά τα χρόνâ

Και ’κι τερείς ’ς σο κάρδοπο μ’

Τα τέρτâ και τα πόνâ

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Άλλο πόνον τη δοντί

Και άλλο τη καρδία σ’

Ένα  λαρούται και δâβαίν

Και τ’ άλλο καίει τα ψήα σ’

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Χάτεψον μάννα μ’ τοι γιατρούς

Τσάμπαν παράν μη παίρ’νε

Το γιατρικόν για τη σεβντά

Ούτε ατοί ’κι ξέρ’νε

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.

Για τ’όλια μάννα είπες με

’ς σον κόσμον π’ εγενέθα

Σ’ όλια ταγιάντσα και έζησα

Σην σέβνταν ’κι εκανέθα

./.

Μάννα τα χρόνâ μ’ μη μετράς

Τα μα≤αιρέα σ’ μέτρα

Εσύ γιατί ’κι εποίνες μεν

Με καρδίαν από πέτρα

./.