Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

 Το αίμαν ασ’ σην καρδία μ’

 

Το αίμαν ασ’ σην καρδία μ’ άλλο ‘κι τσιμπονίζ’
έσπριναν’νε τα μαλλία μ’ κι’ η ψη μ’ ‘κι ταγιανίζ’
τ’ ομμάτ’ιμ’ θολών, το αίμα μ’ παγών
και αραεύω το θάνατο μ’
./.
Χάρ’ έλα έπαρ’ το
_
όπο μ‘ και ντο ζώ νιαφιλäν
γλίτωσον με ας’ σα πόν
â μ’ σ’ εμέν ντ’ εένταν πελäν
κ’εχάρα σην ζωή μ’, Χάρ’ έπαρ’ την
_ή μ’
ν’ αναπά(γ)ουμαι απές ‘ς σο ταφί μ’
./.
Αφού κ’ επορώ να πίνω έναν χουλιάρ’ νερόν
σουμά σ’ ‘επαρ’ με Χριστέ μου απόψ’ πριν να μερών
έπαρ’ με σουμά σ’, να τερώ ντ’ ευτάς
και όλ
ôν το κόσμον συγχωράς

./.