Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Σ’ έναν γεφυρόπον

 

Σ’έναν γεφυρόπον
έμορφον κορτ®όπον
Με το φιστανόπον το κοντόν
Τ’ ομάτ’ τς βαμμένα
τ’ οφρίδâ’ τς συρμένα
και περμέν το νέϊκον παλικάρ

./.

Έρθαν κι’ ανταμώθαν
κι’ εγλυκοφιλέθαν
κι’ εσφιχταγκαλιάσταν και γελούν
Κρυφά πουστουρίζν’νε
τη παντρειάν νουνίζν’νε
και πως θα ευτάν’νε και την χαράν

./.

Ατό το κορτσόπον
έντονε νυφόπον

Κι’ εφώρεσεν τ’ άσπρα τα νυφικά
Ατοί στεφανούνταν
το βράδον(’ς σο κρεβάτ’) ανταμούνταν
κι’ εν αέτς τελείται κι’ εν η χαράν

./.

Αγάπεσα μίαν
είπα την καρδία μ
Ατό το κορτσόπον θ’ ευτάω γαρήν
Και ατό κι θέλ’μεν
σκούτε και χατέβ ’μεν
λέει ’με πως έχω μακρύν μαλλίν

./.