Για έλα αδακά

Παυλίδης Θεόδωρος

Για έλα αδακά μη στέκς και πλάνκεκα

Έλα σ’εμόν το γιαν παρχάρ και τουτουγιάν

./.

Τα χείλä ‘τς άμον μέλ το φίλεμαν ‘κι θέλ

Κ’ εγώ άμον κερίν καίγουμε ‘ς σο καμίν

./.
Είδασε ‘ς σο ραχίν ομοίαζες πλουμίν

Νασάν εμέν νασάν π’ έυρα σε ακεί απάν

./.

Τ’ εγάπ σ’ και η γεράν ΄κι γίνεται καλά

Ρίζα μ’ α χάνωσε θ’ ευτάω παλαλά

./.

Για έλα αδακά κρυφά σ’ ωτί σ’ κεκά

Λέγω το μυστικόν θ’ ευτάω σε τ’ εμόν

./.