Αρχινώ την τραγωδίαν

Αρχινώ την τραγωδίαν

Αρ’ εμπάτεν ‘ς σον χορόν

Χορέψτε με την καρδίαν

Σήμερον ούσνα μερών

./.

Τα ποτήρä σουν σα χέρä

Με ρακίν και με κρασίν

Σον θεόν σην Παναΐαν

Ευτάμε τρανόν ευχήν

./.

Εις υίαν ούλ’ ας λέμε

Εντάμα αδερφομέν’

Με τη ψή μ’ θα τραγωδώ σας

Σείτε παιζ’ η κεμεντζέν

./.