Αδά ‘ς σον κόσμον αγαπώ

 Αδά ‘ς σον κόσμον αγαπώ

ίναν Θεόν και εσένα

αν θέλτ'ς δέβα σον ανοιχτήν

και ρώτα για τ’ εμένα.

./.

Εγώ για τ'εσέν και μόνον

σύρω τη σεβντάς τον πόνον

το κιφάλι μ' σο μαξιλάρ'

ο νους ιμ' εν’ ΄ς σον δρόμον

./.

Εσέν ριζά μ’ ντο αγαπώ,

ανήσων λίγο ψέμαν

Το χώμαν ντο καταπατώ,

να συρ και πιν το αίμαν

./.

Κορ κρέμασον είναν σταυρόν

Κ’ είναν θεόν προσκύνα

σεράντα ψήα εσύ μη καίεις

τέρεν και αγάπα είναν

./.

Τυρριανίγουμαι και κλαίγω

σε καν'νάν τιδέν ‘κι λέγω

σ' έναν έμορφον κορτσόπον

τα παράπονα μ' θα λέγω

./.