Κωνσταντίν Σάββα

 Τ’ έμορφα τα δάχτυλας

Φτάγατα χαβά

Χρυσόν δαχτυλίδ’ φορείς

Κωνσταντίν Σαββά

./.

Τ’ έμορφα τα μαλλιά σ’

Φτάγατα χαβά

Χρυσόν χτέν χτενίζ’ ατα

Κωνσταντίν Σαββά

./.

Τ’ έμορφα τα ποδάρä σ’

Φτάγατα χαβά

Κάλτσας έμορφα φορείς

Κωνσταντίν Σάββα

./.

Τ’ έμορφα τα χέροπα σ’

Φτάγατα χαβά

Χρυσόν δαχτυλίδ’ φορείς

Κωνσταντίν Σάββα

./.