Μα την Παναΐαν λέγω!

Εμμανουηλίδης Γεώργιος

Ωχ! εμέν η μάννα μ’ είπε με,

γιαρ γιαρ γιαρ τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

(ωχ!) Μεγάλον δäρμενίαν

Μα την Παναΐαν λέγω
./.
Ωχ! Κ’ εν οθέν πά είνας

γιαρ γιαρ γιαρ τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

(ωχ!) τη στράταν ‘ατς ωρίαζ’

Μα την Παναΐαν λέγω
./.

Ωχ! εμέν η μάννα μ’ είπε με,

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

αν πέ ‘ς σην Πελαΐα σ’

Μα την Παναΐαν λέγω

./.
Ωχ! Υιέ μ’ θα υπαντρέυω ‘σε,

γιαρ γιαρ τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

(ωχ!) Αυγούστην Παναΐα σ’

μα την Παναΐαν λέγω

./.

Ωχ! εμέν η μάννα μ’ είπε με,

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

(ωχ!) υιέ μ’ γουρπάν ‘ς σα κάλä σ’

μα την Παναΐαν λέγω

./.

Ωχ! Τα έμορφα τα κόρτσοπα

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

υεύν’νε ‘ς σην εγκάλä σ’

μα τη Παναΐαν λέγω

./.


και το άλλο

Ωχ! Και τα ράσä αντεδώνεσαν

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

και με την τραγωδίαν

μα την Παναΐαν λέγω

./.

Ωχ! Κ’ εν ελά να χαίρετε πουλί μ’

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

εχ! τ’ έρημον η καρδία

μα τη Παναΐαν λέγω

./.

Εχ! Και ‘ς σον κάτα εν ανάρμωπον

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

εχ! πίνω κρύο νερόπον

μα τη Παναΐαν λέγω

./.

Κ΄εν ετέρεσα τα στράτα σ’ ις’

γιαρ γιαρ  τζäνου μ’ γιαρ γιαρ

εχ! που επέμ’νες πουλόπο μ’

μα τη Παναΐαν λέγω(Παναϊα μ’, Παναΐα μ’)

./.