Πολλά μουράτä απλέρωτα Διπάτ..

 Γιώτης Γαβριηλίδης & Άγγελος Βασιλειάδης

Από την δουλειά ¨Τη ψή σ΄αρωθυμία σ’ ¨

 Μοιρολογώ όθεν πατώ

Σ’ ιχνάρäν ντο θ’ αφήνεις

Γομών’ äτα με δάκροπα

Να κλείσκεσε κ’επίνεις

./.
‘Σ σον τόπον ντ’ εχωρίγαμε

Κάθαν ημέραν κλαίγω

Αμύριχτα τσιτσέκοπα

Σ’ ατά τον πόνο μ’ λέ(γ)ω

 ./.
τα πουλία ‘κι κελαηδούν

Με τ’ εμέναν πονούνε

Λολώθαν’νε τα άχαρα

Σα τέρτä μ’ εγροικούν’νε

./.

Η εγκάλä μ’ εύκαιρον

Η ψή μ’ και η καρδία μ’

Σην ζήση μ’ όλäν νεφιλäν

Χάθεν η συντροφία μ’

./.
έκατσα απάν σ’ ένα λιθάρ’

Και σπίγγω την καρδία μ’

Πολλά μουράτä απλέρωτα

Πέμ’νεν αρωθυμία μ’

./.