Σκύλ’ κουτάβ’ ανάθεμά σε..τικ

 Γιώτης Γαβριηλίδης – Άγγελος Βασιλειάδης.

 Σκύλ’ κουτάβ’ άμον τη βδέλαν

Εγρίβωσες απάν-ιμ’

έπιε σ’ όλöν το αίμα μ’

΄κι χάσαι ασ’ σο γιάν-ιμ’

./.
τα τέρτä μ’ εν πολλά

Και τα πόνä μ’ άλλ’ ατόσα

Αν κάθουμε να λέγ’ ατα

Δελäετε η γλώσσα

 ./.
σκύλ’ κουτάβ’ βρούλας φωτίαν

Εσάρεψαν τη καρδία μ’

‘κ ελέπ σ’ πως ανασύρω

Εσκε χάνω τη υία μ’

./.

τα τέρτä μ’ εν πολλά

Και τα πόνä μ’ άλλ’ ατόσα

Αν κάθουμε να λέγ’ ατα

Δελäετε η γλώσσα

./.
σκύλ’ κουτάβ’ ανάθεμά σε

Πως είσαι εσύ πλασμένον

Τον θεόν πα ‘κι φο(γ)άσαι

Νε σκύλ’ αφορισμένον

./.

τα τέρτä μ’ εν πολλά

Και τα πόνä μ’ άλλ’ ατόσα

Αν κάθουμε να λέγ’ ατα

Δελäετε η γλώσσα

./.
Σκύλ’ κουτάβ’ άφ’ς ‘μεν κι’ οφύγον

Να γαλενίζ’ το ψöπο μ’

Κανίνταν’ νε τα πελäδε σ’

Ντο έγκεν ‘ς σο κηφαλόπο μ’

./.

τα τέρτä μ’ εν πολλά

Και τα πόνä μ’ άλλ’ ατόσα

Αν κάθουμε να λέγ’ ατα

Δελäετε η γλώσσα

./.