Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Μάννα τέρεν..Τας

 Μάννα τέρεν, μάννα τέρεν πως χορέυω

Μάννα τέρεν, μάννα τέρεν πως χορέυω

Τα παπούτσä μ’, τα παππούτσä μ’ ‘κι γουέβω

Τα παπούτσä μ’, τα παππούτσä μ’ ‘κι γουέβω

./.

Τα παπούτσä μ’, τα παππούτσä μ’ ‘κι γουέβω

Τα παπούτσä μ’, τα παππούτσä μ’ ‘κι γουέβω

Γιατί θέλω, γιατί θέλω να υπαντρέυω

Γιατί θέλω, γιατί θέλω να υπαντρέυω

./.

Γιατί θέλω, γιατί θέλω να υπαντρέυω

Γιατί θέλω, γιατί θέλω να υπαντρέυω

Την ελένην, την Ελένην ν’ αραεύω

Την ελένην, την Ελένην ν’ αραεύω

./.

Μάννα τέρεν, μάννα τέρεν πως νουνίζω

Μάννα τέρεν, μάννα τέρεν πως νουνίζω

‘ς σο κρεβάτ’ιμ’, ς’ σο κρεβάτ’ιμ’ τριγυλίσκω

‘ς σο κρεβάτ’ιμ’, ς’ σο κρεβάτ’ιμ’ τριγυλίσκω

./.

‘ς σο κρεβάτ’ιμ’, ς’ σο κρεβάτ’ιμ’ τριγυλίσκω

‘ς σο κρεβάτ’ιμ’, ς’ σο κρεβάτ’ιμ’ τριγυλίσκω

Την ελένην, την ελένην ποδεδίζω

Την ελένην, την ελένην ποδεδίζω

./.