Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Ειρήνη ‘ς σον κόσμον..Ομάλ Καρσλίδικα

Στέλιος Καζαντζίδης


Έρθαν τα  Χριστούγεννα

Ειρήνη ‘ς σην γήν μανιτσα μ’

Ειρήνη ‘ς σην γήν

Όχι πόλεμοι ‘ς σον κόσμον

Ελαίας κλαδίν μανίτσα μ’

./.

Έρθαν τα Χριστούγεννα

Άπλωσον το χέρ’ μανίτσα μ’

Άπλωσον το χέρ’

Τριαντάφυλλα και ρόδα

Όχι το μαχαίρ’ μανίτσα μ’

Όχι το μαχαίρ’

./.

Έρθαν τα Χριστούγεννα

Τη θεού ο γιόν μανίτσα μ’

Τη Θεού ο γιόν

Και το περιστέρ’ φωλέαν

Εποίκεν ‘ς σο κανόν μανίτσα μ’

Εποίκεν ‘ς σον κανόν

./.

Έρθαν τα Χριστούγεννα

Φίλ’ κ’ όχι τουσμάν’ μανιτσα μ’

Φίλ’ κ’ όχι τουσμάν’

Όχι πόλεμοι ειρήνην

Και ‘ς σην γήν απάν’ μανίτσα μ’

Και ‘ς σην γήν απάν

./.

 

 

Έρθαν τα Χριστούγεννα..


 Έρθαν τα  Χριστούγεννα

κι όλι͜ä τα γιορτάς μανίτσα μ’

Και εσύ μάνα, για το παιδόπο σ’

 ξάϊ πως ‘κ’ ερωτάς μανίτσα μ’

./.

Ας ‘σην ξενιτείαν σύρω εγώ

τη γιαχά μ’ μανίτσα μ’

Θα ματών’ απέσ’ σο ψ̌όπο μ’

 ντ’ έχω τη γεράν μανίτσα μ’

./.

Το νερόν τη ξενιτείας

έν πολλά πικρόν μανίτσα μ’

Διψώ και θέλω να πίν-α

 την ψ̌ή μ’ φαρμακών’ μανίτσα μ’

./.

Σην εγκάλια ντ’ εκρατέθα

‘κ’ εγνώρτσα ζωήν μανίτσα μ’

Εκεί ας ψυχομαχ̌ίνω

κι άς εβγαίν’ η ψ̌ή μ’ μανίτσα μ’

./.