Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Βέχω Βέχω.. Στάθης Νικολαΐδης

Και σεβντάν έχω σεβντάν πουλώ

Και σεβνταλής γυρίζω

Και σεβντάν έχω ‘ς σο κάρδοπο μ’

Και πως θα ταγιανίζω

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.

Και ριζά μ’ κρύον νερόν είσαι

Νασάν που αλ’ κ’ επίν’ σε

Και νασάν που αγκαλιάσκεται

Ούσνα νερόν ‘κι αφήν’ σε

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.

Ε αμόν τα χορτάρä ‘ς σην γην

Ντο θέλ’ νε το νερόν-ι

Και θελώ σουμά μ’ να έχωσε

Απόψ’ ως να μερώνει

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.

Και τα μαλλόπα σ’ πεντάπλεχτα

Απάν σ’ ωμία σ’ κοίνταν

Τυλίγουνταν ‘ς σην γούλαν μου

Αμόν οφίδä ίνταν

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.

Κ΄εν όλ’ αγαπούν το σεβνταλούκ

Και θέλ’ νε τοι νυφάδες

Κ’ εν εγώ ο κάριπς μαναχόν

Έχω σην ψή μ’ γεράδες

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.

Κ’ εν’ αντζά κ’ εγνώρτσεν ντ’ έμορφον

Τς εγάπ σ’ την ζεστασίαν

Και χουλείτε με το τ’ έρεμαν

Και την πορπατησίαν

./.

Βέχω βέχω ξεροβέχω

Κοίμαι κα τ’ αρνόπο μ’ ‘κ έχω

Και με τοι ματί μ’ τα δäκροπα

Το μαξιλάρ’ ιμ’ βρέχω

./.