Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

Τσιτσέκ είσαι και μανουσάκ,

 Χρύσανθος Θεοδωρίδης.

 Τσιτσέκ είσαι και μανουσάκ

Ναϊλλοί εμέν

Γουρπάν σην ευωδία σ’, γιαρ γιαρ

Γουρπάν σην ευωδία σ’ τζάνουμ’, γιαρ γιαρ

./.

Πουλί μ’ νέο ‘με εκεί ταρ,

Ναϊλλοί εμέν

Ουντές κοίμαι σα ψήα σ’,γιαρ γιαρ

Ουντές κοίμαι σα ψήα σ’, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.
Πουλί μ’ γουρπάν σα μύρä σ’-ις,

Ναϊλλοί εμέν

Εμέν ζωήν ντο δίν’νε, γιαρ΄γιαρ

Εμέν ζωήν ντο δίν’νε, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.

Από πάν’-ιμ’ ‘κι χάνταν’ νε,

‘κι χάνταν’ νε (ναϊλλοί εμέν)

Όσον εμέν κι’ αν πλύν’ νε, γιαρ’ γιαρ’

Όσον εμέν κι’ α πλύν’ νε, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

 ./.
Αοίκα λαλασέματα,

ναϊλλοί εμέν

Ευρά σ’ εσέναν μόνον, γιαρ γιαρ

Ευρά σ’ εσέναν μόνον, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.

Με τ’ εσέν πάντα χαίρουμε,

ναϊλλοί εμέν

ανασπάλλω τον πόνον, γιαρ γιαρ

ανάσπαλλω τον πόνον, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.
όσον ζούμε ας χαίρουμες,

ναϊλλοί εμέν

Θεέ μ’ πόνä μη δίς μας, γιαρ γιαρ

Θεέ μ’ πόνä μη δίς μας, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.

Εμάς μόνον ο θάνατον,

(ο θάνατον), ναϊλλοί εμέν

Πουλόπο μ’ θα χωρίζ’ μας, γιαρ γιαρ

Πουλόπο μ’ θα χωρίζ’ μας, τζάνουμ’ γιαρ γιαρ

./.