Η κατάρα της Μάννας….

(‘Σον γυιό που την εγκαταλείπει)

Δημοτικό του Πόντου.

 Μάννα για δός με την ευχή ‘σ, μάννα θα ξενιτεύω

Θα πάγω με τους Σαϊρανούς με τ’ όρä χελιδόνια

Οι Σαϊρανοί ‘κι κλώσκουνταν, και χελιδόν’ γυρίζ’ νε.

-Δέβα υιέ μ’ να μ’ έρχεσαι, να μη καλόν ελέπης

Κι’ όσα σαΐτας σύρκουνταν σην κάρδä σ’ να φωλέυνε

Κι’ όσα μαχαίρια σύρκουνταν σ’ ωμίτσä σ’ να διαβαίνε

-Μάνα, για δός με την ευχή σ’ μάνα θα ξενιτεύω!

-Δέβα υιέ μ’ να μ’ έρχεσαι να μη καλόν ελέπης

Τον χρόνον τον απέρνιγον τσαμίντς να μη κουράζης

Και με τα δάκρä ζούμωσον και με την νόσον ψέσον

-Ευχέθ’ μάνα, ευχέθ’ μάνα, ευχέθ’ μη καταράσαι

Μάνα τριτοκατάρατε, μάνα τετραδοβλάφτρä

Την Τρίτ’ εκαταράθες με και την Τετράδ’ εβλάβα.

Αύριον εν Κυριακή και πας ς’ σην Εγκήσίαν….

./.

-Καλή για δός με την ευχή σ’ κ’ εγώ θα ξενιτεύω

-Δέβα ξένε μ’ αλλόξενε μ’ ευχή μ’ και τη Θεού μουν

Κι ούμπαν μαχαίρä σύρκουνταν σην γην είν’ καρφωμένα,

Κι’ ούμπαν αλεποσάϊτα ‘ς σο χώμαν φυτεμένα..

./.