Η Pontiakilelapa, εύχετε στους αγαπητούς αναγνώστες «Καλόν και ευλοημένον Λαμπρήν «Πάσχα»

Ο Θόν να δίει την δύναμην να δίει και την ευλοΐα’τ’.