Παρακάτω για μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας τα άρθρα σε μορφή pdf..

Τα Μόρια της Ποντιακής Διαλέκτου του Στάθη Αθανασιάδη

Τα Ρήματα της Ποντιακής Διαλέκτου του Στάθη Αθανασιάδη

Προτάσεις της Ποντιακής Διαλέκτου του Στάθη Αθανασιάδη