Για να ακούσετε το τραγούδι πατήστε εδώ

 Κατήρκαγια (Τονγιαλίδικο)

Χρύσανθος Θεοδωρίδης…

 Πολλά χρόνä εμπροστά

Τετρακόσä παραπάν

Έρθεν’ ατς τρανόν γατάν

Και εγένταν’νε τουρκάντ

./.

Ο σουλτάνον έλε(γ)εν

Δεν κι λογαρäζουμε

Ή θα ίνουστον τουρκάντ

Ή εσάς θα σπάζουμε

./.

Την πιστήν ανέλλαξαν

Τη γλώσσαν ‘κι ενέσπαλαν

Συντζαίνε ποντιακά

εξέρ’ νε και τα τούρκικα

./.

πολλοί πίστην έλλαξαν

Ένταν μωαμεθανοί

Επεεί απές ατήν’τς

Είναι κρυφοχριστιανοί

./.

Κάθουν ‘λόερα σο στόλ’

Την πιτάν ατοίν να τρών’

Πριν να κομματäζ’ν ατό

Εφτάν’ απάν έναν σταυρόν

./.

Έχ’νε ενάν τρανόν παρχάρ’

Ήμ’σον μέτρον το χορτάρ’

Λέν’ ατό κατήρκαγιαν

Τοπλαεύκουν εκειαπάν

./.

Ευτάν τρανόν πανοΰρ

τσόλουχ τσούχτσουχ και ο κήρ’

Είκοσι χορτοθερί

Νασάν εκείνον π’ εν’ εκεί

./.

ογδονταεννιά χορτοθερί

Με φίλτς-ιμ’ επήγα εκεί

Είδα ‘τ’ς σην κατήρκαγιαν

Μου(χ)ατσίρ’ και περισάντ’

./.

Έμπαιναν’νε ‘ς σον χορόν

Κ’ εσκώνάν’νε πολλά τόζ’

Τα ποδάρä αμόν κοτάν

΄Σ σην γην ένοιγαν χαλκόν

./.

Άλλον ντο να λέ(γ)ω σας

Νεγκάστα λελεύω σας

Να παγώ έχω νιάτ’

‘Σ σην ψή μ΄βάλω βεσιάτ’

./.